Nyheter

Politiska partierna om rymden (2018-06-15): Detta är en kommentar till en artikel i Populär Astronomi 15 juni 2018 där ett antal politiker tillfrågas om sin syn på svensk rymdverksamhet. Strax […]

På föreningens årsmöte 13 juni valdes två nya rymdentusiaster in i styrelsen samtidigt som alla förra årets styrelsemedlemmar sitter kvar. Mer info om styrelsen på vår webb senare. Vi kan […]

Under fliken ”Årsmöte 2018” finns nu utdrag ur stadgarna om vilka punkter som ska tas upp på vårt årsmöte, där finns Förvaltningsberättelse och Verksamhetsberättelse för 2017, en plan för 2019, […]

Möte i Tokyo.

Två av Svenska Rymdsällskapets styrelsemedlemmar träffades i veckan i Tokyo. Jill Rhoads bor just nu i Japan för att studera japanska och Ariel Borenstein besökte landet på en rundresa till […]

Utredning om satelliter från Esrange

På uppdrag av regeringen har Rymdstyrelsen och SSC utrett de kommersiella möjligheterna med att börja sända upp satelliter från Esrange. Nu har deras utredning överlämnats till regeringen. (2018-01-12) ”Slow satellite […]