Föredrag i Umeå på astrobiologi-konferens.

Två av föreningens styrelsemedlemmar, Ulf E. Andersson och Ariel Borenstein medverkade vid ett seminarium om astrobiologi vid Umeå Universitet 16-17 oktober.

Ulf E. Andersson höll ett föredrag på engelska för forskarna om likheter och olikheter vid en jämförelse mellan kretslopp i en rymdkoloni och en stad på Jorden. Mycket är samma men det finns förstås olikheter.

Efter seminariets slut kl. 15:00 på tisdagen höll Ulf och Ariel föredrag om rymdkolonier, där allmänheten var inbjuden. Ulf berättade först allmänt hur en koloni i rymden skulle kunna se ut och fungera. Ariel berättade sedan om farkoster som sänts till Månen åren 1959 till idag, samt om hur en bas på månen skulle kunna byggas. Ulf fortsatte sedan med ett föredrag om hur ett slutet, hållbart system som en rymdstation skulle fungera.

Man avslutade med allmän diskussion. Åhörarna uppskattade föredragen , även om en deltagare tyckte att det hela var för ”abstrakt”, dvs svårt att föreställa sig.

Detta var Svenska Rymdsällskapets första event i en annan stad än Stockholm. Umeå är en trevlig stad!

Kommentarer är stängda, men trackbacks och pingbacks är öppna.