Föreningens årsmöte

Vi håller årsmöte onsdagen den 7 juni 2017 från kl 18 (lokal meddelas senare). Senast en vecka före årsmötet kommer verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finnas tillgängliga här på webbplatsen. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Tidigare år har flera av deltagarna vid årsmötet efteråt samlats för en middag på restaurang och fortsatta samtal om allt möjligt ovan himmel och jord. Så boka gärna upp hela kvällen om du vill och har möjlighet.

Med vänliga hälsningar,

Jon-Erik Dahlin

Ordförande, Svenska Rymdsällskapet

Kommentarer är stängda, men trackbacks och pingbacks är öppna.