Rymden som innovationsmotor – event i föreningens regi.

7 juni höll Svenska rymdsällskapet sitt årsmöte. Och därefter följde ett event där tre rymdföretag och företrädare för en rymdinkubator berättade om nya rymdprojekt.

Jon-Erik Dahlin och Ulf E Andersson, som är styrelsemedlemmar i föreningen, höll  två korta inledningsföredrag, och Jakob Edman, också från föreningen, var moderator. (På fotot här ovan: Jon-Erik Dahlin. Och på fotot här nedan: Ulf E Andersson)

En majoritet av publiken bestod av studerande som ville veta hur man startar ett rymdföretag.

De tre företag som presenterade sin verksamhet var APR Technologies, Geografiska informationsbyrån och Featherway  Robotics.

Här är en presentation av företagen som den framgår av BIC:s webbplats.

APR Technologies is a Swedish high-tech company developing and offering products, services and custom- solutions for Thermal management and monitoring. Headquarter is located in the town of Enköping, 1 hour from Arlanda airport and Stockholm. The facilities in Enköping hold cleanrooms, chemistry lab, electronics lab, laser lab, micro welding lab, mechanical workshop and office space, for advanced product development, advanced integration plus testing. Offered products are either passive or active and we have several ”no-moving-parts” -solutions, for longer lifetime, low power consumption and minimum vibrations.” (På fotot här ovan: företagets VD Peter Nilsson)

Geografiska informationsbyrån eoMapper uses satellite imagery and smart data analysis so that farmers, landowners and land managers can easily get an overview over their land. The correct actions can be put in the right place at the right time. Forestry can go directly to the insect damaged stocks, timber buyers can identify the woodland that is mature for harvesting and farmers can fertilize where it is most beneficial. eoMapper create value and improve profitability with detailed decision support.” (På fotot här ovan: En av grundarna av bolaget, Sara Wiman)

Featherway Robotics aims to revolutionize the field of automation by introducing the world’s first plug and play robot arm that is smart, simple and safe enough to be managed by factory staff. Equipped with groundbreaking sensor technology and space heritage artificial intelligence the robot implements compact, lightweight and automomous precision systems. This enables a wide range of exciting opportunities both inside and outside of the robotic cell.” (På fotot här ovan: Företagets VD Niklas Salomonsson)

Efter de tre företagspresentationerna berättade en representant för ESA-BIC och Uppsala Innovation Center, Michael Camitz, vad de svenska ESA-BIC centren i Uppsala, Luleå och Trollhättan kan göra för att stödja nya rymdstart-ups. Man hoppas kunna medverka till att det startas 40 nya rymdföretag inom de närmaste fem åren

Svenska Rymdsällskapets event om rymdinnovationer blev en framgång och vi hoppas framöver ordna fler event där olika intressenter i rymdbranschen kan mötas och utbyta idéer.