Vi ger ut en tidning!

Efter ett helt års planerande och skrivande har vi nu publicerat första numret av Svenska Rymdsällskapets tidning. Den handlar förstås om människor i rymden: rymdresor och rymdkolonier.

Det krävs resurser för att producera en tidning så vi har tagit två beslut:

Beslut nummer ett: första numret trycks inte utan skrivs ut på skrivare. Om vi senare får många prenumeranter – eller sponsring! – så kommer vi att trycka kommande nummer. Men du har också möjlighet att erhålla tidningen som bilaga till ett mail, som pdf-fil, och om du känner för att själv skriva ut den så går det ju bra.

Det andra beslutet var att endast medlemmar som betalat den årliga medlemsavgiften på 200 kr får tidningen. Om just du redan betalat avgift för år 2020 så har vi redan postat första numret till dig, eller i några fall, mailat den.

Om du inte ännu betalat avgiften men vill ha vår tidning så gör följande: betala in 200 kr på Plusgirokonto 662755-8 och uppge ditt namn eller medlemsnummer.

MEN…maila också till rymden@arielspace.se och berätta om du vill ha en tidning på posten, tala i så fall om vilken din aktuella adress är. Skriver du att du hellre vill ha den som mail så får vi ju då din aktuella mailadress.

Vi hoppas kunna ge ut tidningen 4 ggr per år.