Vi planerar rymdaktiviteter.

Första styrelsemötet i år för vår förening:

Styrelsen sammanträder: I bild Björn Oliviusson., Ulf E Andersson och Ariel Borenstein. På högtalartelefon till vänster: Björn Jonsson, i telefonen till höger: Natuschka Lee.

Ett givande och engagerande möte med fem deltagare både på plats och via telefon. Vi diskuterade många olika planer för föreningen: Nya aktiviteter, fler arbetsgrupper, utbildningstillfälle för  intresserade.

Föreningen håller på att göra en tidning, med ett första nummer i februari eller mars.