Teachers in space

Inspelningen från webinariet finns inte bevarad. Nedan kan du se vilka som var föredragshållare. Föreningen kan sätta dig i kontakt med dem om du så önskar.

Presentationerna gjordes av:

Jenny Jansson. Rymdambassadör på ESERO berättade om verktyg man enkelt kan använda i klassrummet.

Helena Lennholm. Lärarutbildare på KTH. Hon berättade om kurser om rymden för lärare och lärarstudenter.

Ulf E Andersson. Ordförande i Svenska Rymdsällskapet. Han berättade om projektet ”Cities in space” och tillhörande lektionsmaterial.