Fortsätt satsa på svensk rymd!

Detta är ett debattinlägg som publiceras samtidigt på vår webbplats och i tidningen Populär Astronomi (nr 2 juni 2023)

På rymdbasen Esrange längst upp i Sverige förbereder man sig för att senare i år skjuta upp satelliter – något som aldrig tidigare gjorts från svensk mark. Det är ett viktigt, men sent taget, steg framåt. Esrange har nämligen snart sex decennier på nacken och flera andra länder i Europa börjar knappa in på Sveriges försprång. Nu gäller det att staten stödjer vår rymdverksamhet så att vi behåller vår framträdande position i Europa.

Sverige har sedan 60-talet haft en framstående rymdindustri och bedrivit rymdforskning i världsklass, men svaga satsningar från staten har hindrat en riktigt blomstrande utveckling. Samma poäng framfördes redan 2013 av Riksrevisionen: “Svensk rymdverksamhet som den genomförs idag utnyttjas inte som en strategisk tillgång”. Vidare skrev de att en “[a]vsaknad av helhetssyn tillsammans med bristande uppföljning gör att den fulla potentialen inte utnyttjas.”

Tio år har nu gått sedan Riksrevisionens rapport. En utredning om ny rymdlag har färdigställts och Rymdstyrelsen har fått ökad budget. Nu är som sagt den stora nyheten att man i slutet av 2023 ska börja skjuta upp satelliter från Esrange. Men engagemanget för svensk rymdverksamhet är fortfarande för trögt hos våra politiker. Vi kan göra så mycket mer och vi föreslår exempelvis följande:

  • Att riksdagen fattar beslut om den nya rymdlagen snarast.
  • Lagstiftning på plats inför framtida bemannad rymdfart i Sverige.
  • Öka anslagen till astronomi- och rymdforskning, t.ex. genom statligt finansierade forskningssatelliter.
  • Deltagande i internationella projekt för utforskning av månen.
  • En vision för rymden med en betydande plats i politiken och samhällsdebatten.

Processen för att effektivisera Sveriges rymdverksamhet pågår, men alltför långsamt. Satsningar på rymdverksamhet är inte en kostnad utan en investering i exportindustri, forskning och ungdomar som skapar framtiden, både på jorden och i rymden.

Debattinlägg av Astronomisk Ungdom och Svenska Rymdsällskapet