Mission: To go were no robot has gone before, to explore the Kuiper Belt.

Rymdsonden New Horizons flyger nu bortom Pluto, genom outforskade delar av solsystemet. Sonden passerade Pluto 14 juli 2015 och sände sedan i många månader sina foton och mätresultat till Jorden. Nu är siktet inställt på en liten himlakropp i Kuipers Belt, asteroiden MU69, som sonden kommer att passera år 2019.

(Denna text är en sammanfattning och översättning av en text i flyg/rymd-tidningen Aviation Week i maj 2017. Jag stötte på problemet vad föremålen ute i Kuipers bälte ska kallas. De har alla tänkbara storlekar från småsten till större än många av solsystemets månar. Ska de kallas asteroider? Dvärgplaneter? Jag väljer att använda astronomernas förkortning KBO = Kuiper Belt Object.)

År 2006 sände NASA iväg den obemannade sonden New Horizons och 2015 passerade den dvärgplaneten Pluto. Det lyckade uppdraget väckte stort intresse världen över. Ingen farkost hade tidigare studerat Pluto. Under ett och ett halvt år efter passagen sände sonden över information till Jorden. Fotografier och mätresultat visade mycket som var fullständiga överraskningar för forskarna.

Som extra bonus för forskarna har man nu riktat farkosten mot en asteroid i området bortom Pluto. New Horizons förmedlar mätningar under sin färd genom det s.k. Kuipers Belt (området bortom  planeten Neptunus) och år 2019 hoppas man att farkosten ska passera mycket nära KBO MU69. Denna KBO har en diameter på endast 4 mil. Den beskrivs i tidningen Aviation Week som ”a tiny frozen chunk of primordial material”. Primordial betyder i detta fall att dessa KBO är oförändrade sedan solsystemet bildades för 5 miljarder år sedan. De är helt enkelt djupfrysta.

Observationer från Jorden av Kuipers Belt, bland annat med teleskopsatelliten Hubble, visar att ca 30 % av objekten där ute har månar.

New Horizon studerade Kuipers Belt efter att sonden sänt informationen om Pluto. Men i april i år stängde man av den för att spara resurser. I september startar man upp den igen för en period för att studera omgivningen. Man har funnit en stor variation bland de olika KBO: olika typer av form, ytor, rotationsperioder osv.

I maj 2018 startar man återigen upp New Horizon efter en tids avstängning. I juli 2018 ska alla instrument kopplas på och i september 2018 ska man finjustera banan för att säkert passera på önskat avstånd från MU69. (För övrigt kommer NASA att utlysa en tävling för allmänheten under denna höst för att hitta ett mer spännande namn på MU69!) Man vill passera på 300 mils avstånd. MU69 är så litet att man inte kan få speciellt mycket information om den med hjälp av teleskop på Jorden. Inte heller mätinstrumenten på New Horizons kan ännu säga något om ytan på denna KBO.

Från sommaren 2018 fram till beräknat datum för passage 31 december måste man försöka upptäcka om det finns objekt som kan skada sonden. Också efter passage är det katastrof om sonden skadas eftersom den ska sända information under en lång period.Faktiskt gör forskarna ett försök redan denna sommar att upptäcka om MU69 har månar eller ringar. 3 juni, 10 juli och 17 juli samlas astronomer i Sydafrika och Argentina för att studera denna KBO när den passerar framför en stjärna. Små förändringar i en stjärnas ljus kan ge information om eventuella föremål i rymden kring MU69.