Vår styrelsemedlem i stor artikel i DN

”Björn Oliviusson odlar framtidens mat i slutet kretslopp”

En nybliven styrelsemedlem i Svenska Rymdsällskapet ägnas en stor artikel i Dagens Nyheter onsdag 4 juli 2018. Han driver ett växthus där fiskodling och fruktodling ingår i ett slutet kretslopp. Ett sådant kretslopp är nödvändigt om vi ska kunna bygga rymdkolonier.

Några citat ur DN:s artikel:

Ett slutet system utan utsläpp. Det kan vara en del av framtiden för matproduktion.

I början ville ingen lyssna, men tiden arbetar för oss, säger Björn. Den aquaponiska processen, där fiskarna göder vattnet och växterna renar det, föder sig själv.

Med den här typen av odlingar skulle det bli möjligt att ersätta långa transporter och i stället kunna servera nyskördad papaya och bananer i Sverige.