Webbinarium om jordobservation 11/5 kl. 18.00-19.00

april 26, 2022 Helena Lennholm 0

Titel: Jordobservation från satellit ett verktyg för bättre skötsel av vår planet Länk: https://slu-se.zoom.us/j/9130694551 Tekniken med jordobservation från satellit har gått från att ha varit en strategisk underrättelsekälla för stormakterna, till att bli ett viktigt informationsflöde som är tillgängligt för alla. Bilder från allt fler satelliter är väsentliga för att visa hur vi missköter vår planet, men också för att kunna förbättra nyttjandet och styra om till en mer hållbart bruk av våra begränsade resurser. Utvecklingen idag går mot att bygga upp en ny infrastruktur i rymden med satellitbaserade sensorer som gör det möjligt att registrera, följa, förutse och simulera människans och planeters utveckling. Detta ha kommit att kallas en digital tvilling till jorden. Presentation: Christer Andersson är geofysiker och civilingenjör från LTU i Luleå och har arbetat med satellitbilder sedan de första jordobservationssatelliterna i Landsat-serien kom upp på 70-talet. Christer har alltid fascinerats av de möjligheter som rymden erbjuder, och […]

Ny månbas i Norrbotten

april 22, 2022 Helena Lennholm 0

Gratis webbinarium tisdag 3 maj kl 18.00-19.00 Länk  https://slu-se.zoom.us/j/9130694551 Niklas Järvstråt (koordinator på isru-tech, isru = in-situ resource utilization) berättar om planen att göra om Lappträsks nedlagda skola i Norrbotten till en ambitiös ”månbas” på jorden. Målsättningen är inte att lösa de problem som de första nybyggarna på månen ställs inför, utan att undersöka de krav som ett bekvämt och väl fungerande litet samhälle ställer på materiell levnadsstandard. Hur det vore möjligt att driva ett samhälle med enbart de resurser som finns på månen: regolit (måndamm), sten, vakuum och solljus, och de tillgångar på vatten, metan och ammoniak som kan finnas vid månens poler? Svaret kommer att sökas genom demonstrationsförsök av nyckelprocesser i tillverkningskedjan från gruva till matodling, men utan att utsätta någon för riskerna med vakuum och hälsofarligt måndamm. https://www.nasa.gov/isru/overview

Äta bananer, mango och fisk på Mars?

april 8, 2022 Helena Lennholm 0

Välkommen till ett studiebesök arrangerat av Svenska Rymdsällskapet i Björn Oliviussons akvaponiska växthus tisdag 19 april kl 17. Obligatorisk anmälan till studiebesöket (gratis) SENAST 17 april till ulferikandersson@gmail.com I växthuset på Berga Naturbruksgymnasiums område i Haninge odlar vår styrelsemedlem Björn tropiska växter och fisk tillsammans i vad som kallas en akvaponi. I växthuset bryts näringsämnen från fiskodlingen i växthuset bryts ner av bakterier och det näringsrika vattnet förs till en hydroponisk växtodling, där vattnet renas och förs tillbaka till fiskarna. Vattnet recirkuleras i detta slutna kretslopp – ut kommer bara fisk och frukter. Precis vad vi behöver både på jorden och också när vi kommer ut i rymden längre tider. Se videoklippet (1 minut) från SVT Tropisk frukt i Sverige. och Björns eller Ettelvas hemsida Facebook: Växthuset på Berga Webbplats: Växthuset på Berga HUR KOMMA DIT? Vi samlas kl 17 tisdag 19/4 utanför Västerhaninge pendeltågsstation, utanför restaurang China Thai Garden […]