Styrelse

Styrelse.

Ordförande: Jon-Erik Dahlin

Vice ordförande: Ulf E Andersson

Kassör: Ariel Borenstein

Sekreterare: Berenike Hanson

Övriga styrelsemedlemmar:

Sven Styf

Jill Rhoads

Jakob Edman

Mette Pedersen