Livsmedelsproduktion på Månen.

Astroagronomen Tor Blomqvist arbetar på tyska rymdflygstyrelsen DLR med projektet HABSIM. Det är en unik FoU-forskningsinfrastruktur för en kretsloppsanpassad matproduktion och skapandet av en självförsörjande bioekonomi i rymden.

Lyssna på honom onsdagen 7 februari kl 18:00 på Zoom.
Det finns många utmaningar som vi står inför när vi utvecklar livsmedelssystem för långsiktiga rymduppdrag och mänskliga bosättningar utanför jorden. Detta kräver multidisciplinära samarbeten och out-of-the-box-tänkande, vilket är en av många intressanta aspekter när man arbetar i rymdindustrin.
Behöver vi få all mat till månen från jorden? Nej, vi måste ha en oberoende livsmedelsproduktion på månen, som till en början kan kombineras med leveranser från jorden.
Om vi kan skapa ett hållbart matsystem på månen som bygger på lokala resurser, så kan vi göra det var som helst på jorden – där folk hungrar.

Länk till eventet: https://kth-se.zoom.us/j/67306024014