Om Föreningen

Svenska Rymdsällskapet är en ideell förening som är öppen för individer som är intresserade av rymdfart och rymdverksamhet. Föreningens syfte är att verka för rymdfart och rymdverksamhet i Sverige, bland annat genom att sprida information och kunskap, verka i policyfrågor samt genom att driva projekt. Visionen är att bidra till ett fredligt och långsiktigt hållbart utnyttjande av rymdens resurser till nytta för den mänskliga civilisationen. Föreningens aktiviteter inkluderar bland annat att anordna medlemsmöten och bjuda in föredragshållare, arbeta med att sprida kunskap om rymden samt arbeta för att underlätta etablering av rymdverksamhet i Sverige.

Vi tror också att ett ökat intresse för rymden, rymdfart och rymdteknik i Sverige även kan bidra till ett ökat intresse för naturvetenskap och teknik i allmänhet, vilket vi tror är bra för svensk industri och för samhället i stort.