Har du betalat medlemsavgiften?

Är du medlem i föreningen Svenska Rymdsällskapet? Har du i så fall betalat medlemsavgiften? Medlemsavgiften för år 2023 är 200 kr.

Betalas till plusgiro 662755-8 OBS: Det är viktigt att du skriver ditt namn så vi vet att det är du som betalat.

Om du inte är medlem men vill bli det, kolla på sidan BLI MEDLEM här på webbplatsen.