Undervisa med rymdtema?

ESERO Sverige har ett antal intressanta aktiviteter under våren;

Mission X- träna som en astronaut 30/3

Webbinarium med Christer Fuglesang 27/4

Du kan också delta i olika typer av lärarfortbildning, tex kursen ”Rymden och hållbar utveckling” som kommer ges på distans av KTH under höstterminen 2022 (ger 3 högskolepoäng).

ESA har också roliga aktiviteter för lärare och elever, tex:

Teach with Earth from space: do it yourself Earth Observation 6/4