Fortsätt satsa på svensk rymd!

juli 17, 2023 Ariel Borenstein 0

Detta är ett debattinlägg som publiceras samtidigt på vår webbplats och i tidningen Populär Astronomi (nr 2 juni 2023) På rymdbasen Esrange längst upp i Sverige förbereder man sig för att senare i år skjuta upp satelliter – något som aldrig tidigare gjorts från svensk mark. Det är ett viktigt, men sent taget, steg framåt. Esrange har nämligen snart sex decennier på nacken och flera andra länder i Europa börjar knappa in på Sveriges försprång. Nu gäller det att staten stödjer vår rymdverksamhet så att vi behåller vår framträdande position i Europa. Sverige har sedan 60-talet haft en framstående rymdindustri och bedrivit rymdforskning i världsklass, men svaga satsningar från staten har hindrat en riktigt blomstrande utveckling. Samma poäng framfördes redan 2013 av Riksrevisionen: “Svensk rymdverksamhet som den genomförs idag utnyttjas inte som en strategisk tillgång”. Vidare skrev de att en “[a]vsaknad av helhetssyn tillsammans med bristande uppföljning gör att den […]