Välkomna till årsmötet 15 juni.

Föreningen Svenska Rymdsällskapet ska hålla årsmöte 15 juni 2024. Vi kommer att sända ut ett mail senare i maj där vi meddelar plats för mötet, och möteshandlingar (valberedningens förslag, verksamhetsberättelse, planer för framtiden m. m.) 

Om du vill lämna in en motion till årsmötet så måste du maila den till oss senast 17 maj. Sänd motionen till members@svenskarymdsallskapet.org

Det här är också ett tillfälle för oss som är intresserade av rymdverksamhet att träffas och prata om rymden.

Vi brukar gå ut och äta efter årsmötet.