Årsmöte 2022

Välkommen via Zoom torsdag 2 juni 2022 kl. 18:00-20:00

Vill du själv bli ny ledamot i styrelsen eller nominera någon annan att bli det? – kontakta valberedningen via Patrik Kärräng:   

patrik.karrang@gmail.com

Vi har årsmötet på Zoom så att fler från hela landet kan vara med:  

https://slu-se.zoom.us/j/9130694551

Se till att finnas tillgänglig i Zoom-rummet i god tid innan mötet (minst fem minuter innan utsatt tid) då vi avser att börja kl 18:00 och det kan bli lite struligt med logistiken om det är många som kommer in precis då.

Dagordning, verksamhetsberättelse, föreningens ekonomi och planer för nästa år mm finns här.