Astronomins Dag och Natt – Svenska Rymdsällskapet på Tekniska Museet.

Tekniska Museet deltar varje år i evenemanget Astronomins Dag och Natt. I år inföll rymddagen lördagen 24 september. Svenska Rymdsällskapet brukar delta med föredrag och med ett pysselbord för barnen. (Datum 24 september 2022)

I år innehöll rymddagen på museet bl a programpunkterna Skapa glass i rymden, Bygg din egen raket, Spana på solen, MarsQuest i Virtual Reality, Robotworkshop, Bygg en rymdkoloni och Dekorera pepparkakor med rymdtema.

Bilden här ovanför: Natuschka Lee ( till höger i bild) intervjuade Maya Mishra, Fulbright stipendiat från Princeton Universitet. Maya har varit praktikant hos NASA! Intervjun handlade om rymdmedicin (space medicine).

Och så kunde besökarna lyssna på ett antal föredrag i en stor sal i närheten av restaurangen. Några av föredragen handlade om astronomi, bl a om exoplaneter. Vi i Svenska Rymdsällskapet deltog också: Ulf E Andersson, Ariel Borenstein och Jon-Erik Dahlin inledde med en diskussionsrunda med titeln ”Varför rymden?”, om samhällsnyttan med rymdverksamhet – för innovationer, teknisk utveckling, hållbarhet och inspiration – och också för människans framtid på längre sikt.

Bilden här ovanför: Ariel Borenstein berättade om färder till Månen – om de farkoster Sovjet och USA sände till Månen på 60-talet, men också om framtida planer på bemannade landningar på Månen.

Bilden ovanför: Ulf E Andersson berättade hur man kan bygga och bo i rymden: på månen, Mars och i fria rymden. Solsystemet är fullt av resurser som gör detta möjligt, om vi dessutom kan använda robotik och 3d-printing!

Bilderna ovanför: Jon-Erik Dahlin gav en framtidsvision av livet i rymden med många fantasieggande bilder av rymdstäder.

Bilderna ovanför: Natuschka Lee berättade om nya forskningsområden kring rymden för att visa att rymdforskning handlar inte bara om teknologi utan att andra ämnen såsom biologi och bioteknik kan vara minst lika viktiga för en lyckad rymdmission.

Tre foton på pepparkakor: Rymdtema med kristyr. Barnen fick dekorera.

Under denna rymd-dag samarbetade flera svenska rymdorganisationer i Sverige: Svenska Astronomiska Sällskapet, Sällskapets ungdomsorganisation Astronomisk Ungdom – Sveriges gemenskap för unga med rymdintresse, som har fokus kring astronomi och astrofysik – och Vänföreningen Fuglesang Space Center, som har som mål att låta olika kunskapsfronter möta varandra, med särskild tonvikt på utbildning och hållbarhet.