Tio-årsjubileum!

På hösten 2012 initierade vi en nystart för en rymdförening som hade blomstrat på 80-talet. Dåförtiden höll man möten, demonstrerade på stan, spelade in en film. Det bildades lokalföreningar över hela landet.

Idag är traditionellt föreningsliv inte lika populärt. Så vår verksamhet under de här tio åren har bestått i en webbplats, vara med på Facebook, hålla webinarer på Zoom. Men vi har också bedrivit mer traditionell verksamhet: hållit föredrag i skolor och på Tekniska Museet, och gjort studiebesök.

Under de här tio åren har otroligt mycket hänt i rymden. NASA var inriktat på att sända astronauter till Mars, men ändrade sin plan och ska först åka till Månen. Kina håller på att bygga en rymdstation. Flera länder har sänt sonder till Månen och Mars. USA har landat avancerade robotbilar på Mars. Kina har landat farkoster på Månen och hämtat stenar till Jorden. Verksamheten med cubesats och små raketer har växt otroligt.

Många satelliter har sänts upp för forskning om solsystemet, exoplaneter och hela universum.

I Sverige har staten de senaste tio åren satsat på ökat stöd till rymdverksamheten med utredningar om rymdstrategi och ny rymdlag, och ökad budget för Rymdstyrelsen. På Esrange satsar man kraftigt på kapacitet att sända upp satelliter.