Sputnik för 60 år sedan.

4 oktober 1957 sände Sovjetunionen upp världens första satellit:Sputnik. Det är således 60 år sedan rymdåldern inleddes. Jag har samlat några exempel på hur samtiden såg på detta och vad man då trodde om rymdfärdernas framtid. 1957 fanns en föregångare till vår förening, den hette Svenska Interplanetariska Sällskapet (och gick så småningom ihop med Flygtekniska Föreningen). De flesta teckningarna är utförda av tecknaren och rymdjournalisten Eugen Semitjov.