Vetenskapsfestival i Uppsala

Svenska Rymdsällskapet deltog 22 – 23 september vid SciFest på Fyrishov i Uppsala, dvs Vetenskapsfestivalen 2023. Ulf, Natuschka och Ariel pratade med skolklasser på fredagen, och under lördagen när allmänheten fick besöka festivalen så var det Ulf, Natuschka och Erika Negrini som tog emot dem.

Vi berättade om villkoren för att människor ska kunna bo i rymden, och när skolklasserna kom på besök fick eleverna tänka kring rymdstationer och också rita sin version.