Ny rymdlag

En utredning har presenterat förslag till ny rymdlag. Den nu gällande är från 1982. Tisdagen 23 november överlämnade utredaren Göran Lundahl utredningsförslaget till utbildningsminister Matilda Ernkrans. Jag var på plats vid en presskonferens där förslaget presenterades. Det visade sig att jag var DEN ENDE JOURNALISTEN I RUMMET. Man hade förberett med nio stolar med varsin egen mikrofon. Jag satt i mitten, bakom mig satt några experter som bistått vid utredningen, övriga i rummet var personal som såg till att digital kommunikation och inspelning fungerade. En journalist från TT fanns med på länk.

Texten här nedan är en sammanfattning av Göran Lundahls sammanfattning! 

Rymdlagen.

Uppdraget för utredningen var en översyn av rymdlagstiftningen.

Utredaren har strävat efter att skapa en långsiktigt hållbar reglering. Lagen ska ta hänsyn till internationella regler och nationellt säkerhetsbehov. I Sverige vill vi ha förutsägbarhet och goda förutsättningar på rymdområdet för företag, universitet och myndigheter.

Utgångspunkter för utredningen:

Lagen ska motsvara Sveriges internationella förpliktelser. Privata aktörer och staten ska åläggas samma förpliktelser.
Tillstånds- och tillsynsförfarandet ska kunna hantera ett stort antal ärenden.
Rymdlagen ska säkerställa Sveriges säkerhet, samt utrikespolitiska och försvarspolitiska intressen.

Nyheter i sammanfattning:

Nya bestämmelser om rymdmiljö, skadestånd och försäkringskrav.
Ny beslutsordning och ordning för överprövning.
Både privat och statlig rymdverksamhet regleras.
Tydligare reglering av lagens avgränsning.
Tydligare reglering av kraven för tillstånd och skadestånd.
Olika tillstånd för olika verksamheter.
En utbyggd tillsynsorganisation.

Ett axplock ur utredningen:

Definition av rymdverksamhet:

Utsändning av rymdföremål. Manövrering eller annan påverkan av rymdföremål. Återföring av rymdföremål. Aktivitet eller påverkan på annan himlakropp än Jorden. Annan verksamhet som utförs i rymden.

Lagen gäller verksamhet på svenskt territorium, från svensk farkost, av svensk medborgare eller svensk juridisk person. Gäller både privat och statlig rymdverksamhet. Även sondraketer omfattas av lagen.

Säkerhetspolitik.

Rymdstyrelsen ska ha obligatoriskt samråd med Försvarsmakten, Säkerhetspolisen och ISP (Inspektionen för strategiska produkter.)

Tillståndsprocess.

Rymdstyrelsen ska pröva ansökningar om tillstånd. Nya regler om tillstånd för rymdverksamhet för att underlätta processen. Systemet måste klara stort antal ärenden, det ska finnas olika typer av tillstånd och villkor för verksamhet måste tydligt anges.

Rymdmiljö och rymdskrot.

Svensk rymdverksamhet ska bedrivas på sätt som är långsiktigt hållbart för miljön och rymden.

Skadestånd.

Verksamhetsutövaren är skadeståndsskyldig. Om staten genom internationell rätt ändå blir skadeståndsskyldig kan verksamhetsutövaren krävas på ersättning upp till 600 miljoner kr.
Esrange.

Länsstyrelsen i Norrbottens län ska även i fortsättningen vara den myndighet som utfärdar säkerhetsföreskrifter för rymdbasen Esrange.

Framtida behov.

Utredningen hade som en av uppgifterna att titta på vilka behoven är för att gynna kommersiell rymdfart, och man har presenterat sina slutsatser om detta.

Den nya rymdlagen föreslås träda i kraft 1 januari 2023. Jag studerar förslaget och återkommer med mina synpunkter.

Journalisten i rummet.
Jag var ende journalist på plats! TT på länk. När utredaren sa: Finns det några frågor? så tittade alla i rummet på mig!