Lyckat föredrag om OHB:s elektriska satelliter.

Torsdagen 2:a november bjöd KTH Rymdsällskap och Svenska Rymdsällskapet in sina medlemmar, men också studerande på KTH, till en lunchföreläsning med rymdteknikföretaget OHB Sweden.

Peter Rathsman, teknisk chef på OHB Sweden och tidigare bl.a. projektledare för månsonden SMART-1, berättade om företagets satelliter, speciellt de som använder elektriska jonmotorer istället för bränsle. Peter tog sin civilingenjörsexamen på KTH år 1982.

Ungefär 60 personer hade mött upp och Peter Rathsman berättade intressanta fakta om satelliter, jonmotorer och svårigheter med att beräkna banor. Bland annat berättade han att månens gravitation varierar, den är olika ovanför ”haven” och ovanför bergstrakter. Och att om man ökar en satellits hastighet så går den upp i en högre bana, vilket kanske inte var avsikten.

OHB har flera kommande projekt med elektriska jonmotorer, bl.a. ESA:s satellit Electra.