Politiska partierna om rymden

Politiska partierna om rymden (2018-06-15):

Detta är en kommentar till en artikel i Populär Astronomi 15 juni 2018 där ett antal politiker tillfrågas om sin syn på svensk rymdverksamhet. Strax före valet 2014 ställde Svenska Rymdsällskapet frågor till de politiska partierna om deras officiella syn på rymdverksamhet. Det är intressant att jämföra vad representanter för partierna säger nu med vad partierna sa då.

2014 sammanställde vi några frågor som vi skickade till samtliga riksdagspartier samt till Piratpartiet och Feministiskt Initiativ. Av tio partier har sju svarat (de som inte svarat eller som svarat att de inte har något program för dessa frågor är Feministiskt Initiativ, Piratpartiet och Sverigedemokraterna).

Svaren visar på att både kunskap och intresse finns hos partierna, men Svenska Rymdsällskapet efterlyste i en kommentar mer av visioner. Partierna är i stort sett positiva till rymdverksamhet.

Läs på sidan Nyheter.