Vår styrelsemedlem i stor artikel i DN

juli 4, 2018 Ariel Borenstein 0

”Björn Oliviusson odlar framtidens mat i slutet kretslopp” En nybliven styrelsemedlem i Svenska Rymdsällskapet ägnas en stor artikel i Dagens Nyheter onsdag 4 juli 2018. Han driver ett växthus där fiskodling och fruktodling ingår i ett slutet kretslopp. Ett sådant kretslopp är nödvändigt om vi ska kunna bygga rymdkolonier. Några citat ur DN:s artikel: Ett slutet system utan utsläpp. Det kan vara en del av framtiden för matproduktion. I början ville ingen lyssna, men tiden arbetar för oss, säger Björn. Den aquaponiska processen, där fiskarna göder vattnet och växterna renar det, föder sig själv. Med den här typen av odlingar skulle det bli möjligt att ersätta långa transporter och i stället kunna servera nyskördad papaya och bananer i Sverige.

LIV: Utomjordiskt, syntetiskt och artificiellt!

juni 30, 2018 Ariel Borenstein 0

Vår styrelsemedlem Natuschka Lee har läst en bok om olika former av liv och recenserar boken här: Pufendorf institutet vid Lunds universitet har nyligen gett ut en intressant bok med den smått provokativa titeln ”LIV. Utomjordiskt, Syntetiskt Artificiellt”. Den är väl värd att läsa för att den förmedlar ett större perspektiv kring mänsklighetens försök att inte bara förstå, skapa och söka efter liv och intelligens i rymden, men även att sprida och etablera liv från jorden på andra ställen i rymden. Detta är visserligen ett klassiskt tema, men tack vare forskningen kring t. ex. artificiell intelligens, extremofila livsformer och utveckling av nya spännande teknologier såsom biomimetik och astrobioteknik, har vi fått nya spännande perspektiv som är viktiga att beakta för att komplettera den teknologiska utvecklingen. Och styrelsens ordförande Ulf E Andersson kommenterar: Extremofila mikroorganismer – som finns på jorden och kan finnas på andra ställen i solsystemet – kan genom […]

Ingen bild

Politiska partierna om rymden

juni 15, 2018 Ariel Borenstein 0

Politiska partierna om rymden (2018-06-15): Detta är en kommentar till en artikel i Populär Astronomi 15 juni 2018 där ett antal politiker tillfrågas om sin syn på svensk rymdverksamhet. Strax före valet 2014 ställde Svenska Rymdsällskapet frågor till de politiska partierna om deras officiella syn på rymdverksamhet. Det är intressant att jämföra vad representanter för partierna säger nu med vad partierna sa då. 2014 sammanställde vi några frågor som vi skickade till samtliga riksdagspartier samt till Piratpartiet och Feministiskt Initiativ. Av tio partier har sju svarat (de som inte svarat eller som svarat att de inte har något program för dessa frågor är Feministiskt Initiativ, Piratpartiet och Sverigedemokraterna). Svaren visar på att både kunskap och intresse finns hos partierna, men Svenska Rymdsällskapet efterlyste i en kommentar mer av visioner. Partierna är i stort sett positiva till rymdverksamhet. Läs på sidan Nyheter.

Underjordisk rymdbas i Stockholm – med färska grönsaker.

juni 12, 2018 Ariel Borenstein 0

Fem medlemmar i Svenska Rymdsällskapet besökte en helt annorlunda och spännande plats i Stockholm. Från Sjöviksvägen 88 nära Liljeholmen gick vi ned i de stora underjordiska utrymmena som Vin- och Spritcentralen lämnat efter sig helt tomma. Där finns åtta gigantiska tomma upprättstående metallcylinder med ca 20 meters diameter och ungefär lika höga. Tidigare innehöll de vin eller sprit – även om alla rester nu dunstat bort! Det skulle kunna vara möjligt att där bygga en simulerad rymdbas som liknar underjordiska baser som planeras för månen eller Mars. Vi tycker att detta är en möjlighet värd att utforska! Under jorden har rymdbasutrymmena som granne uppstart-företaget Urban Oasis som odlar grönsaker och kryddväxter med LED belysning. Det är den typen av odlingssystem som skulle behövas på rymdbaser utanför jorden. På bilden visar Johannes Wiig från Urban Oasis, som är både grönsaksodlare och rymdtekniker, upp lite av de underjordiskt odlade grönsakerna. Skulle du […]

Första gången i Sverige: Internationell innovationstävling.

maj 11, 2018 Ariel Borenstein 0

ActInSpace för första gången i Sverige. ActInSpace® är en världsomspännande innovationstävling som sedan 2014 arrangerats på initiativ av franska rymdflygstyrelsen CNES. I år deltar för första gången också Sverige. Under 24 timmar samlas lag som ska ta sig an verkliga utmaningar baserade på patent, programvara, data från rymden eller rymdinfrastruktur. Tävlingen är utformad för studenter, men öppen för alla. Syftet är att främja entreprenörskap och nyföretagande, ökad sysselsättning och omsorgen om vår planet. I Sverige sker detta 25-26 maj i Luleå där Arctic Business Incubator, ABI, är värd. ABI är huvudman för den nationella rymdinkubatorn ESA-BIC Sweden, där nybildade företag med rymdanknytning från hela landet ingår. – Det här är inte till nytta bara för de som tillverkar satelliter. Det är viktigt att tekniken kommer till bredare nytta här nere på jorden. Nya företag, både för regionen och för Sverige, kan komma ur det här. Även företag som inte är […]

Möte i Tokyo.

april 28, 2018 Ariel Borenstein 0

Två av Svenska Rymdsällskapets styrelsemedlemmar träffades i veckan i Tokyo. Jill Rhoads bor just nu i Japan för att studera japanska och Ariel Borenstein besökte landet på en rundresa till ett antal städer. Vi pratade lite om rymden men mest om hur det är att bo i Japan.

Utredning om satelliter från Esrange

januari 12, 2018 Ariel Borenstein 0

På uppdrag av regeringen har Rymdstyrelsen och SSC utrett de kommersiella möjligheterna med att börja sända upp satelliter från Esrange. Nu har deras utredning överlämnats till regeringen. (2018-01-12) ”Slow satellite running” Arbetet med att skapa kapacitet för uppsändning av satelliter från Esrange skulle kunna åskådliggöras med den gamla blueslåten ”Slow train running”. Riksrevisionen kom i januari 2013 med en granskning av den statliga rymdverksamheten. Sedan dess har tre utredningar gjorts om möjligheten att sända upp satelliter från Esrange . Alla utredare är positiva till förslaget. Kanske dags för ett beslut nu? Riksrevisionen framhöll 2013 behovet av en mer konsekvent rymdverksamhet från staten sida. Det fanns stora utvecklingsmöjligheter som borde tas tillvara. Dåvarande regering tillsatte en utredning under ledning av landshövding Ingemar Skogö. Till sin hjälp hade han många experter och fick input från rymdföretag, forskare och användare av satellitdata. Angående Esrange föreslår utredaren att: ”Regeringen bör tillsätta en nationell samordnare […]

Månfarkosternas gyllene år.

december 3, 2017 Ariel Borenstein 0

På 2000-talet har farkoster igen börjat sändas till Månen efter en lång paus. De gyllene åren för rymdverksamhet i samband med Månen var 1959 till 1976. Ett oräkneligt antal farkoster sändes iväg mot Månen av Sovjetunionen och USA under de åren. Rymdåldern kan anses börja 1957 när Sovjetunionen sände upp världens första satellit. USA la ner stora resurser på att komma ikapp, och snart pågick en s.k. rymdkapplöpning om vilket av de två länderna som åstadkom mest inom rymdverksamhet. Den första farkost som sändes mot månen var Luna 1, en sovjetisk sond, 1959. Den passerade förbi månen och gick vidare in i bana runt solen. Samma år sände Sovjet Luna 2 mot månen och det blir första människotillverkade föremålet på månen eftersom farkosten kraschlandade. Kort därefter, också 1959, flög Luna 3 bakom månen och tog fotografier från baksidan. Bilderna sändes till Jorden. 1962 sände USA farkosten Ranger 4 mot Månen. Också […]

Lyckat föredrag om OHB:s elektriska satelliter.

november 9, 2017 Ariel Borenstein 0

Torsdagen 2:a november bjöd KTH Rymdsällskap och Svenska Rymdsällskapet in sina medlemmar, men också studerande på KTH, till en lunchföreläsning med rymdteknikföretaget OHB Sweden. Peter Rathsman, teknisk chef på OHB Sweden och tidigare bl.a. projektledare för månsonden SMART-1, berättade om företagets satelliter, speciellt de som använder elektriska jonmotorer istället för bränsle. Peter tog sin civilingenjörsexamen på KTH år 1982. Ungefär 60 personer hade mött upp och Peter Rathsman berättade intressanta fakta om satelliter, jonmotorer och svårigheter med att beräkna banor. Bland annat berättade han att månens gravitation varierar, den är olika ovanför ”haven” och ovanför bergstrakter. Och att om man ökar en satellits hastighet så går den upp i en högre bana, vilket kanske inte var avsikten. OHB har flera kommande projekt med elektriska jonmotorer, bl.a. ESA:s satellit Electra.

Rymdkolonier i Umeå

oktober 13, 2017 Ariel Borenstein 0

Du som bor i trakten av Umeå och är intresserad av rymden kan lyssna på en föreläsning av Ulf E. Andersson och Ariel Borenstein som är styrelsemedlemmar i föreningen Svenska Rymdsällskapet på temat ”Cities in space – om kolonier i rymden” i Umeå tisdagen 17 oktober. Föreläsningen hålls i samband med: Workshop and course in astrobiology, 16-17.10.2017, Umeå, Sweden: Life on Earth and in the Universe Current State & Future Visions För vår föreläsning gäller: Cities in Space/Rymdkolonisering: För skollärare, elever och alla övriga intresserade, kl 15:15 – 18:15. Plats: KBC huset, Umeå Universitet, Linneaus väg 6, 901 97 Umeå, (antingen Lilla Hörsalen eller Carl Kempe salen (beroende på antal anmälningar). Detta är ju ett bra tillfälle för den som vill träffa två representanter för föreningen och förhoppningsvis bli medlem. Svenska Rymdsällskapet har hittills endast ordnat aktiviteter i Stockholm så detta är första eventet i någon annan stad. Vi ses […]