Månfarkosternas gyllene år.

december 3, 2017 Ariel Borenstein 0

På 2000-talet har farkoster igen börjat sändas till Månen efter en lång paus. De gyllene åren för rymdverksamhet i samband med Månen var 1959 till 1976. Ett oräkneligt antal farkoster sändes iväg mot Månen av Sovjetunionen och USA under de åren. Rymdåldern kan anses börja 1957 när Sovjetunionen sände upp världens första satellit. USA la ner stora resurser på att komma ikapp, och snart pågick en s.k. rymdkapplöpning om vilket av de två länderna som åstadkom mest inom rymdverksamhet. Den första farkost som sändes mot månen var Luna 1, en sovjetisk sond, 1959. Den passerade förbi månen och gick vidare in i bana runt solen. Samma år sände Sovjet Luna 2 mot månen och det blir första människotillverkade föremålet på månen eftersom farkosten kraschlandade. Kort därefter, också 1959, flög Luna 3 bakom månen och tog fotografier från baksidan. Bilderna sändes till Jorden. 1962 sände USA farkosten Ranger 4 mot Månen. Också […]

Lyckat föredrag om OHB:s elektriska satelliter.

november 9, 2017 Ariel Borenstein 0

Torsdagen 2:a november bjöd KTH Rymdsällskap och Svenska Rymdsällskapet in sina medlemmar, men också studerande på KTH, till en lunchföreläsning med rymdteknikföretaget OHB Sweden. Peter Rathsman, teknisk chef på OHB Sweden och tidigare bl.a. projektledare för månsonden SMART-1, berättade om företagets satelliter, speciellt de som använder elektriska jonmotorer istället för bränsle. Peter tog sin civilingenjörsexamen på KTH år 1982. Ungefär 60 personer hade mött upp och Peter Rathsman berättade intressanta fakta om satelliter, jonmotorer och svårigheter med att beräkna banor. Bland annat berättade han att månens gravitation varierar, den är olika ovanför ”haven” och ovanför bergstrakter. Och att om man ökar en satellits hastighet så går den upp i en högre bana, vilket kanske inte var avsikten. OHB har flera kommande projekt med elektriska jonmotorer, bl.a. ESA:s satellit Electra.

Rymdkolonier i Umeå

oktober 13, 2017 Ariel Borenstein 0

Du som bor i trakten av Umeå och är intresserad av rymden kan lyssna på en föreläsning av Ulf E. Andersson och Ariel Borenstein som är styrelsemedlemmar i föreningen Svenska Rymdsällskapet på temat ”Cities in space – om kolonier i rymden” i Umeå tisdagen 17 oktober. Föreläsningen hålls i samband med: Workshop and course in astrobiology, 16-17.10.2017, Umeå, Sweden: Life on Earth and in the Universe Current State & Future Visions För vår föreläsning gäller: Cities in Space/Rymdkolonisering: För skollärare, elever och alla övriga intresserade, kl 15:15 – 18:15. Plats: KBC huset, Umeå Universitet, Linneaus väg 6, 901 97 Umeå, (antingen Lilla Hörsalen eller Carl Kempe salen (beroende på antal anmälningar). Detta är ju ett bra tillfälle för den som vill träffa två representanter för föreningen och förhoppningsvis bli medlem. Svenska Rymdsällskapet har hittills endast ordnat aktiviteter i Stockholm så detta är första eventet i någon annan stad. Vi ses […]

Sputnik för 60 år sedan.

oktober 4, 2017 Ariel Borenstein 0

4 oktober 1957 sände Sovjetunionen upp världens första satellit:Sputnik. Det är således 60 år sedan rymdåldern inleddes. Jag har samlat några exempel på hur samtiden såg på detta och vad man då trodde om rymdfärdernas framtid. 1957 fanns en föregångare till vår förening, den hette Svenska Interplanetariska Sällskapet (och gick så småningom ihop med Flygtekniska Föreningen). De flesta teckningarna är utförda av tecknaren och rymdjournalisten Eugen Semitjov.    

Rymden som innovationsmotor – event i föreningens regi.

juni 17, 2017 Ariel Borenstein 0

7 juni höll Svenska rymdsällskapet sitt årsmöte. Och därefter följde ett event där tre rymdföretag och företrädare för en rymdinkubator berättade om nya rymdprojekt. Jon-Erik Dahlin och Ulf E Andersson, som är styrelsemedlemmar i föreningen, höll  två korta inledningsföredrag, och Jakob Edman, också från föreningen, var moderator. (På fotot här ovan: Jon-Erik Dahlin. Och på fotot här nedan: Ulf E Andersson) En majoritet av publiken bestod av studerande som ville veta hur man startar ett rymdföretag. De tre företag som presenterade sin verksamhet var APR Technologies, Geografiska informationsbyrån och Featherway  Robotics. Här är en presentation av företagen som den framgår av BIC:s webbplats. ”APR Technologies is a Swedish high-tech company developing and offering products, services and custom- solutions for Thermal management and monitoring. Headquarter is located in the town of Enköping, 1 hour from Arlanda airport and Stockholm. The facilities in Enköping hold cleanrooms, chemistry lab, electronics lab, laser lab, micro welding lab, mechanical […]

Ingen bild

Nu ska rampen byggas.

juni 14, 2017 Ariel Borenstein 0

SWECO FÅR HELHETSÅTAGANDE NÄR NY RAKETANLÄGGNING PLANERAS UTANFÖR KIRUNA. Sweco har fått uppdraget som generalkonsult när Swedish Space Corporation, SSC, planerar en ny anläggning för uppskjutning av raketer på Esrange Space Center utanför Kiruna. Sweco tar ett helhetsansvar för den nya anläggningen, som ska göra det möjligt att skjuta upp större sondraketer och placera satelliter i omloppsbana. (Källa: SWECOS webb 2017-06-14) Esrange Space Center ligger utanför Kiruna och är SSC:s anläggning för uppsändning av höghöjdsballonger och sondraketer. Där finns också världens mest använda civila markstation för satelliter. SSC planerar en ny anläggning för att möjliggöra att skjuta upp större sondraketer för att placera satelliter i omloppsbana. – Detta är ett unikt och spännande uppdrag, det är inte varje dag man planerar en anläggning för att skjuta upp raketer och satelliter. Vi är glada att vi fått förtroendet att ta helhetsansvaret som konsult i projektet där samtliga av våra kompetensområden är […]

Mission: To go were no robot has gone before, to explore the Kuiper Belt.

juni 9, 2017 Ariel Borenstein 0

Rymdsonden New Horizons flyger nu bortom Pluto, genom outforskade delar av solsystemet. Sonden passerade Pluto 14 juli 2015 och sände sedan i många månader sina foton och mätresultat till Jorden. Nu är siktet inställt på en liten himlakropp i Kuipers Belt, asteroiden MU69, som sonden kommer att passera år 2019. (Denna text är en sammanfattning och översättning av en text i flyg/rymd-tidningen Aviation Week i maj 2017. Jag stötte på problemet vad föremålen ute i Kuipers bälte ska kallas. De har alla tänkbara storlekar från småsten till större än många av solsystemets månar. Ska de kallas asteroider? Dvärgplaneter? Jag väljer att använda astronomernas förkortning KBO = Kuiper Belt Object.) År 2006 sände NASA iväg den obemannade sonden New Horizons och 2015 passerade den dvärgplaneten Pluto. Det lyckade uppdraget väckte stort intresse världen över. Ingen farkost hade tidigare studerat Pluto. Under ett och ett halvt år efter passagen sände sonden över […]

Ingen bild

Nya rymdföretag berättar om sin verksamhet

maj 30, 2017 Ariel Borenstein 0

Rymden som innovationsmotor! Onsdag 7 juni kl 19-21 på KTH Campus, Lindstedtvägen 30, lokal ”Sing-sing”, bottenvåningen  Svenska Rymdsällskapet håller årsmöte kl. 18.00. Du kan antingen delta på både årsmöte och event, eller komma endast till eventet kl. 19.00. Du kommer att få höra om några av de nya spännande start-up-företagen som jobbar med innovationer och ny teknik för rymden eller från rymden. Du får också veta mer om ESAs nya initiativ ESA-BIC (Business Incubator Centers) att skapa affärsinkubatorer för nya företag som arbetar för rymdsektorn eller för att ta tillvara spin-off från rymden. ESA-BICs finns idag på tre platser i Sverige, och ska stödja nybildade företag med rymdinriktning. Vill du veta mer om detta, och hur du kan vara en del av denna utveckling? Program Jon-Erik Dahlin, Svenska Rymdsällskapets ordförande inleder med varför rymden är viktig, också för innovationsutveckling. Ulf E Andersson från Svenska Rymdsällskapet visar kopplingen mellan rymdteknik och hållbara städer, och var […]